Over RMN

Wekelijks halen medewerkers van RMN het huishoudelijk afval op bij huishoudens van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. RMN beheert ook de recyclingstations in deze gemeenten. Hieronder een overzicht van onze taken:

Basistaken

 • Inzameling huishoudelijk afval
 • Beheer recyclingstations
 • Straatreiniging (o.a. vegen, verwijderen zwerfafval, onkruidbestrijding en legen van prullenbakken)
 • Kolkenreiniging
 • Gladheidbestrijding
 • Ongediertebestrijding
 • Beleidsadvisering en voorlichting

Additionele taken

 • Groenbeheer (o.a. schoffelen, maaien en snoeien)
 • Onderhoud groen op sportcomplexen
 • Onderhoud groen op begraafplaatsen
 • Klein civieltechnisch (onderhoud, beheer straatmeubilair, herstel bestrating)
 • Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en kauwgom verwijderen)
 • Inzet op basis van oproep (geen planning)