Let op

Deze pagina bevat nu alleen de algemene gegevens. Als u de gegevens wilt zien die voor uw adres gelden moet u eerst uw adres invoeren.

Afvalvrije school

Het doel van een afvalvrije school is dat kinderen zich bewust worden dat door afval scheiden, de juiste voorlichting en educatie, het meeste afval eigenlijk een waardevolle grondstof is. Door al op jonge leeftijd hiermee te beginnen, wordt het “gewoon en normaal” om grondstoffen van restafval te scheiden.

Op een afvalvrije school wordt in de klas gestart met het scheiden en verzamelen van de grondstoffen. Daar is een inzamelmiddel geplaatst bestaande uit drie compartimenten waar het PMD (Plastic verpakkingen, Metaal (blik) en Drankenkartons), GFT (Groente, Fruit- en Tuinafval) en papier in verzameld kan worden. Dit zijn de stromen die in de klas het meest voorkomen en door dit te scheiden, zal duidelijk worden dat er bijna geen restafval meer is.

Ook kunnen scholen meedoen aan de jaarlijkse scholeninzamelactie van Wecycle, waarbij kleine elektrische apparaten worden ingezameld.